Horen

Oorsuizen (Tinnitus)

Klachten door oorsuizen

Als je last hebt van tinnitus hoor je geluiden, zoals ruizen, piepen of fluiten, hoog of laag, hard of zacht, onafgebroken of bij vlagen. Behalve jijzelf hoort over het algemeen niemand deze geluiden. Tinnitus komt bij ongeveer twee miljoen Nederlanders voor. Bij enkele tienduizenden mensen zijn de klachten zo erg, dat ze voor psychosociale klachten zorgen. Een groot deel van deze groep leert uiteindelijk wel omgaan met tinnitus en kan weer functioneren in het maatschappelijke en sociale leven.

Wat de precieze oorzaak is van oorsuizen, is vaak niet te achterhalen. Je kunt tinnitus krijgen door lawaai, afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Maar tinnitus kan ook het gevolg zijn van een andere aandoening of ontstaan als bijwerking van een medicijn. Stress kan ook een rol spelen bij tinnitus.

Hoe stellen we de diagnose?

Je huisarts kan je doorverwijzen naar Rijnstate Clinics als je klachten van oorsuizen ervaart. Je Keel-, Neus- en Oorarts (KNO-arts) bepaalt samen met jou of verder onderzoek naar de oorzaken nodig is. Op dit moment zijn er nog weinig mogelijkheden voor een medische behandeling van tinnitus. Dit betekent echter niet dat we helemaal niks kunnen doen.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

We kunnen de geluiden die je hoort niet verminderen. Wel kunnen we je helpen om beter te leren omgaan met tinnitus en de aanwezige geluiden meer naar de achtergrond van je bewustzijn te verplaatsen.

Zo zijn er diverse begeleidings- en hulpmogelijkheden. Als je veel last hebt van tinnitus kunnen we je voor gehoor- en/of tinnitusrevalidatie verwijzen naar een audiologisch centrum of naar de Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden.

Ook zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar. In overleg met je KNO-arts kun je bijvoorbeeld een hoortoestel of een tinnitusmaskeerder aanschaffen. Hoortoestellen versterken het spraak- en omgevingsgeluid, die de tinnitus verdringen. Een tinnitusmaskeerder produceert ruis. Dit kan bepaalde soorten tinnitus, meestal hoge pieptonen, draaglijker maken. Toch kun je beter zonder hulpmiddelen leren omgaan met tinnitus.

Door spanning, stress en vermoeidheid kunnen klachten erger worden. Zorg daarom voor afleiding en ontspanning en pas eventueel je leefstijl aan. Door het aanleren van ontspanningstechnieken en het geven van adviezen helpen we je hierbij. Ook harde geluiden, zoals muziek en herrie op de werkvloer, kunnen jou tinnitus negatief beïnvloeden. Je KNO-arts bij Rijnstate Clinics biedt je goede gehoorbescherming.

Als tinnitusklachten gevoelens van angst, wanhoop of zelfs depressie veroorzaken, kunnen we je medicatie voorschrijven. Deze medicijnen verminderen niet de geluiden die je hoort. Ze helpen mogelijk wel om je negatieve gevoelens meer onder controle te krijgen en beter te slapen.

Meer weten?

Nieuws Oorsuizen (Tinnitus)

Vrouw met handen op haar oren
01 april 2022

KNO sluit aan bij Rijnstate Clinics

Vanaf 1 april kan je bij Rijnstate Clinics terecht voor onderzoek naar oorsuizen en een brok in de keel. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. KNO sluit zich hiermee aan bij Rijnstate Clinics.

Lees meer

Rijnstateclinics.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. U blijft anoniem. Meer informatie leest u in onze privacyverklaring.