1. Home
  2. Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Rijnstate Clinics vindt dat de persoonsgegevens van de bezoekers van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen we dan ook overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en overige relevante wetgeving.

Als patiënt heb je recht op bescherming van je persoonlijke gegevens. Wij beveiligen je persoonsgegevens tegen verlies of verkeerd gebruik. Alleen personen die betrokken zijn bij je behandeling, hebben toegang tot jouw gegevens. Uiteraard hebben alle medewerkers geheimhoudingsplicht. In het Privacyhandboek van Rijnstate vind je meer informatie.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast. We zijn verplicht in een verwerkingenregister vast te leggen welke gegevens we verwerken, voor welke doeleinden, aan wie we gegevens verstrekken, hoe lang we gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals de behandelovereenkomst met het ziekenhuis of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Als je persoonlijke gegevens invult op onze website, gebruiken wij die uitsluitend voor het afhandelen van je aanvraag. Bijvoorbeeld voor een sollicitatie, het abonneren op een nieuwsbrief, opgave voor een bijeenkomst of het stellen van een vraag. 

Jouw recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Wil je hier meer over weten of heb je vragen over bijvoorbeeld je medisch dossier, kijk dan op www.rijnstate.nl/mijnrechten.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet, of smartphone.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Rijnstate Clinics gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.

Analytische cookies van Google Analytics worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe www.rijnstateclinics.nl wordt gebruikt. Met deze inzichten kunnen we de website verbeteren. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zo wordt je IP-adres nadrukkelijk anoniem gemaakt. Daarnaast heeft Rijnstate een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens. We zijn op de hoogte van de Schrems II-uitspraak over de EU-US Privacy Shield. In afwachting van richtlijnen van de European Data Protection Board (EDPB) inventariseren we wat de Schrems II-uitspraak voor ons betekent. We nemen zo nodig extra maatregelen om je privacy te borgen.

Voor het gebruik van deze functionele en analytische cookies is jouw toestemming niet vereist. Via de instellingen van je internetbrowser heb je echter de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over cookies.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Rijnstate en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. Ook is de naam 'Rijnstate Clinics' in combinatie met de bijbehorende huisstijlelementen gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is daarom niet toegestaan om zonder toestemming van Rijnstate, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Rijnstate Clinics en andere websites

Op deze website vind je een aantal hyperlinks naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor hoe die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Rijnstate toegang hebben tot jouw gegevens, moeten zich houden aan de geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor een update van het privacybeleid.

Vragen of klachten over privacy

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, dan kun je een e-mail sturen naar: communicatie@rijnstate.nl.

Heb je vragen over je rechten en plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming: privacy@rijnstate.nl. Dit kan ook als je een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken. 

Ben je niet tevreden over de behandeling van je klacht? Je hebt dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rijnstateclinics.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. U blijft anoniem. Meer informatie leest u in onze privacyverklaring.