1. Home
 2. Informatie
 3. Percutane niersteenverwijdering

De uroloog heeft, na onderzoek, geconstateerd dat je klachten worden veroorzaakt door een steen in de nier. In overleg met je arts heb je besloten dat deze niersteen wordt verwijderd via een endoscoop. Via dit buisje wordt de steen met behulp van instrumenten kapot getrild en verwijderd. Je wordt hiervoor opgenomen op de afdeling Clinics. Hier lees je meer over deze behandeling.

Voor de behandeling

Preoperatieve screening

Voor de behandeling kom je naar de preoperatieve screening. Hier heb je een aantal afspraken met verschillende zorgverleners. Het doel van deze afspraken is een compleet beeld te krijgen van je gezondheid.

 • De apothekersassistent neemt je medicijngebruik met je door.
 • De spreekuurassistent van de anesthesioloog geeft je voorlichting over de operatie en meet onder andere je bloeddruk.
 • De anesthesioloog bespreekt met je op welke manier je wordt verdoofd (algehele narcose) tijdens de operatie en doet lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s aan de behandeling en de anesthesievorm zijn verbonden en hoe deze risico’s voor jou kunnen worden beperkt. Als het nodig is wordt aanvullend onderzoek aangevraagd (bloedprikken/hartfilmpje). Bij de anesthesioloog hoor je welke medicijnen je op de dag van de operatie nog mag innemen en met welke je moet stoppen (zoals bloedverdunners). Het is belangrijk dat je je aan de voorschriften van de anesthesioloog en de operateur houdt.
 • De intakeverpleegkundige neemt een vragenlijst over je gezondheid met je door en informeert je over de voorbereidingen op de operatie.

Opname

Opname op de dag van de operatie

Als je wordt opgenomen op de dag van de operatie moet je nuchter zijn. Dat betekent dat je tot een aantal uren voor de operatie niets mag eten en drinken. Informatie hierover krijg je tijdens de preoperatieve screening. Houd je aan de voorschriften van de anesthesioloog. Een verpleegkundige brengt je naar je kamer, neemt eventuele bijzonderheden met je door en beantwoordt je vragen.

Opname een dag vóór de operatie

Als je een dag vóór de operatie wordt opgenomen, hoef je niet nuchter te zijn. Je mag dus gewoon eten en drinken. Houd je aan de voorschriften van de anesthesioloog. Een verpleegkundige brengt je naar je kamer, neemt eventuele bijzonderheden met je door en beantwoordt je vragen.

De operatie

Voor deze ingreep is algehele narcose nodig. De uroloog probeert de steen via de rugzijde door de huid te bereiken. Tijdens de behandeling wordt er via de plasbuis met behulp van een kijkinstrument een dun buisje door de urineleider tot net voor de nier gebracht. Dit buisje wordt vastgemaakt aan een katheter.

Daarna word je meestal op je buik gedraaid. Vervolgens prikt de uroloog je nier via de huid aan met een naald. Hierna wordt het gevormde kanaal opgerekt tot ongeveer een centimeter en wordt een buis (werkkanaal) ingebracht. Als de uroloog de steen in het zicht heeft, kan de steen worden verwijderd. Soms is een steen te groot om te verwijderen. Dan wordt deze eerst kapot getrild. De buis wordt verwijderd. Er wordt een drain (slangetje) in de nier gebracht, die via de rug naar buiten komt. De urine kan hier tijdelijk door aflopen. De ingreep duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Na de operatie

Na de operatie ga je voor korte tijd naar de uitslaapkamer. Als je weer voldoende bij kennis bent en de controles goed zijn, word je teruggebracht naar de verpleegafdeling. Op de afdeling belt de verpleegkundige je eerste contactpersoon.

Na de operatie heb je een infuus voor het toedienen van vocht. Als je je goed voelt mag je voorzichtig beginnen met eten en drinken.

Tijdens de operatie heb je een blaaskatheter gekregen voor het afvoeren van de urine. Dit is een plastic slangetje dat via de plasbuis in de blaas wordt aangebracht.

Vanaf de avond van de operatie krijg je iedere dag een injectie met antistollingsmedicatie. Dat is om te voorkomen dat een bloedstolsel een bloedvat afsluit (trombose).

De dag na de operatie komt de zaalarts bij je langs. Een zaalarts is een arts met een afgeronde studie geneeskunde. Deze werkt onder supervisie van jouw behandeld uroloog. Tijdens het bezoek van de zaalarts is er aandacht voor je algeheel herstel, de pijn, de wond en bewegen. De zaalarts beoordeelt of de katheter en het infuus verwijderd kunnen worden. Als de urine helder is, meestal een dag na de operatie, wordt de blaaskatheter verwijderd. De drain via de rug wordt afgedopt (dichtgezet). De tweede dag na de operatie wordt deze meestal verwijderd. Soms kan er nog wel urine lekken uit de insteekopening, maar dit stopt na enige tijd vanzelf.

Risico's en complicaties

Elke operatie brengt risico op complicaties met zich mee. Meestal verloopt deze operatie zonder problemen. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Wondinfectie.
 • Nabloeding; dit kan het nodig maken dat je opnieuw geopereerd moet worden.
 • Trombose (een bloedstolsel in de aderen); Om dit tegen te gaan, krijg je na de operatie antistollingsmedicatie en moet je vrij snel na de operatie weer in beweging komen (als dat voor jou mogelijk is).
 • Soms lukt het niet om via deze operatie de niersteen te bereiken of te verwijderen. Tijdens je polikliniekbezoek wordt dan besproken welke andere ingreep er gedaan kan worden.
 • Bij het aanprikken van de nier en het inbrengen van de kijkbuis, komt het soms voor dat andere weefsels geraakt worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld een bloeding ontstaan. In een enkel geval is alsnog een open operatie nodig, dus via een snee in de huid.
 • Doordat er een kanaal wordt gemaakt van de nier tot buiten het lichaam, bestaat de kans op urineweginfectie. Om infectie te voorkomen, krijg je tijdens de operatie antibiotica.

Weer thuis

Meestal kun je binnen een of twee dagen na de operatie naar huis. Enkele weken later maken we meestal nog een röntgenfoto om te beoordelen of alle stukjes steen weg zijn.

Leefregels en adviezen

Voor de eerste vier weken gelden deze adviezen:

 • Til niet meer dan twee kilo.
 • Het is belangrijk dat je de eerste tijd veel drinkt. Dit bevordert de wondgenezing. Je mag niet extra drinken als je een vochtbeperkt dieet volgt!
 • Drink twee weken geen alcohol.
 • Fiets niet en beoefen geen intensieve sporten.
 • Doe geen zwaar (huishoudelijk) werk zoals ramen zemen, stofzuigen of de tuin spitten.
 • Luister goed naar je lichaam en bouw je conditie rustig op.
 • Je mag thuis douchen.
 • Rijd de eerste twee weken geen auto. Dit om druk op het wondgebied bij plotseling remmen te voorkomen. Het kan ook zijn dat je niet verzekerd bent als je de eerste twee weken na de operatie toch gaat autorijden. Vraag dit eventueel na bij je verzekeringsmaatschappij.
 • Tegen de pijn mag je paracetamol en de voorgeschreven pijnstilling innemen.
 • In het gebied van de nier kun je pijn voelen. Er kunnen nog enkele kleine stukjes van de niersteen via de urineleider naar de blaas gaan. Dit kan aanvalsgewijs pijn geven. Meestal verdwijnt deze pijn vanzelf, soms is een pijnstiller nodig.
 • Over het algemeen kun je na twee weken je werkzaamheden weer oppakken.
 • Als je binnen vier weken koorts krijgt (temperatuurverhoging van boven de 38,0°C), kun je tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Urologie. Buiten kantooruren en in het weekend kun je bellen met de Spoedeisende Hulp.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, bespreek deze dan voor de operatie met je uroloog of de verpleegkundige. Zij beantwoorden je vragen graag.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie via 088 - 005 7705 of urologie@rijnstateclinics.nl.

Buiten kantooruren neem je in geval van spoed contact op met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.

Over Rijnstate Clinics

Voor deze behandeling ontvangen wij je graag bij Rijnstate Clinics. Rijnstate Clinics is onderdeel van topklinisch ziekenhuis Rijnstate. Bij Rijnstate Clinics zijn we gespecialiseerd in planbare zorg. Planbare zorg is zorg die medisch gezien geen spoed heeft. Maar vaak voor de beleving van de patiënt wel spoed heeft. We bieden de beste medische zorg met snelle toegangstijden, de beste medisch specialisten en een vast zorgteam. Met de vertrouwde expertise en het hoogwaardige operatiekamercomplex van Rijnstate zijn we er voor iedereen.

Sluiten

Welke informatie wil je downloaden?

Selecteer hieronder welke onderdelen van de pagina je wilt downloaden.

Lettergrootte PDF

Rijnstateclinics.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. U blijft anoniem. Meer informatie leest u in onze privacyverklaring.