1. Home
 2. Informatie
 3. Ureterorenoscopie

In overleg met je uroloog heb je besloten om een onderzoek en eventueel een behandeling van je urineleider en nier te ondergaan. Je wordt hiervoor opgenomen op de afdeling Clinics. Hier lees je wat een ureterorenoscopie inhoudt.

Wat is een ureterorenoscopie?

Bij een ureterorenoscopie probeert de uroloog met een zeer dun instrument via de plasbuis en blaas in de urineleider en eventueel tot in de nier te komen om de steen te verwijderen. Dit gebeurt onder algehele narcose of met een lokale verdoving. Tijdens de ingreep kan de uroloog beoordelen of de steen klein genoeg is om in zijn geheel te verwijderen met behulp van een vangnetje. Is de steen te groot, dan wordt de steen eerst kleiner gemaakt met behulp van een laser.

Voor de behandeling

Preoperatieve screening

Voor de behandeling kom je naar de preoperatieve screening. Hier heb je een aantal afspraken met verschillende zorgverleners. Het doel van deze afspraken is om een compleet beeld te krijgen van je gezondheid.

 • De apothekersassistent neemt je medicijngebruik met je door.
 • De spreekuurassistent van de anesthesioloog geeft je voorlichting over de operatie en meet onder andere je bloeddruk.
 • De anesthesioloog bespreekt met je op welke manier je wordt verdoofd tijdens de behandeling en doet lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s aan de behandeling en de anesthesievorm zijn verbonden en hoe deze risico’s voor jou kunnen worden beperkt. Als het nodig is wordt aanvullend onderzoek aangevraagd (bloedprikken/hartfilmpje). Bij de anesthesioloog hoor je welke medicijnen je op de dag van de operatie nog mag innemen en met welke je moet stoppen (zoals bloedverdunners). Het is belangrijk dat je je aan de voorschriften van de anesthesioloog en de operateur houdt.
 • De intakeverpleegkundige neemt een vragenlijst over je gezondheid met je door en informeert je over de voorbereidingen op de operatie.

Opname

Opname op de dag van de behandeling

Als je op de dag van de operatie wordt opgenomen, moet je nuchter zijn. Dat betekent dat je tot een aantal uren voor de operatie niets mag eten en drinken. Informatie hierover krijg je tijdens de preoperatieve screening. Houd je aan de voorschriften van de anesthesioloog. Een verpleegkundige brengt je naar je kamer, neemt eventuele bijzonderheden met je door en beantwoordt je vragen.

Opname op de dag vóór de behandeling

Als je een dag vóór de operatie wordt opgenomen, hoef je niet nuchter te zijn. Houd je aan de voorschriften van de anesthesioloog. Een verpleegkundige brengt je naar je kamer, neemt eventuele bijzonderheden met je door en beantwoordt je vragen.

Voor de behandeling wordt een röntgenfoto gemaakt om de plaats van een eventueel aanwezige niersteen te bepalen.

De behandeling

De uroloog probeert de stukjes steen zoveel mogelijk te verwijderen met een klein vangnetje of de steen tot fijn gruis te trillen zodat je dit zelf kunt uitplassen. Soms is het tijdens de ingreep niet mogelijk om met het instrument in de urineleider te komen, doordat de urineleider is verkrampt of omdat er een vernauwing is in de urineleider. Als de uroloog dan te veel kracht zou zetten, zou de urineleider kunnen beschadigen. Om dit te voorkomen wordt dan een JJ-katheter geplaatst. Hierdoor krijgt de urineleider de gelegenheid om te ontspannen. Bij een tweede ingreep enige tijd later is de urineleider meestal goed en veilig te passeren zodat de steen kan worden bereikt en behandeld. Aan het einde van de ingreep wordt tijdelijk (maximaal enkele weken) een slangetje in de urineleider achtergelaten.

Na de behandeling

Na de behandeling ga je voor korte tijd naar de uitslaapkamer. Als je weer voldoende bij kennis bent en de controles goed zijn, word je teruggebracht naar de verpleegafdeling. Op de afdeling belt de verpleegkundige je eerste contactpersoon.

Je hebt na de behandeling een infuus voor het toedienen van vocht. Als je je goed voelt mag je voorzichtig beginnen met eten en drinken.

Na de behandeling kun je aanvallen van krampende pijn (kolieken) krijgen. Na het onderzoek krijg je afhankelijk van je klachten pijnstilling. De pijnstilling wordt door de anesthesist voorgeschreven.

Vanaf de avond van de operatie krijg je iedere dag een injectie met antistollingsmedicatie. Dit is om te voorkomen dat een bloedstolsel een bloedvat afsluit (trombose).

De dag na de operatie komt de zaalarts bij je langs. Een zaalarts is een arts met een afgeronde studie geneeskunde. Deze werkt onder supervisie van jouw behandelend uroloog. Tijdens het bezoek van de zaalarts is er aandacht voor je algeheel herstel, pijn, de wond en bewegen. De zaalarts beoordeelt of de katheter, samen met de eventuele ureterkatheter en het infuus verwijderd kunnen worden.

Risico's en complicaties

Elke operatie brengt risico op complicaties met zich mee. Meestal verloopt deze behandeling zonder problemen. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Infectie.
 • Nabloeding; dit kan het nodig maken dat je opnieuw geopereerd moet worden.
 • Trombose (een bloedstolsel in de aderen) of een longembolie (de plotselinge afsluiting van een bloedvat in de longen door een stolsel). Om dit tegen te gaan, krijg je na de operatie antistollingsmedicatie en moet je vrij snel na de operatie weer in beweging komen (als dit voor jou mogelijk is).
 • De eerste dagen na de operatie kan je urine rood gekleurd zijn door bloedverlies uit de geopereerde nier.
 • De wand van de urineleider kan beschadigen. Meestal herstelt dit spontaan. Soms wordt er een katheter ingebracht. In zeldzame gevallen is voor het herstel een aparte operatieve ingreep noodzakelijk.

Het is niet altijd mogelijk om in de urineleider te komen. Soms is deze te nauw zodat de scoop (het kijkertje) niet goed ingebracht kan worden. Dan wordt de operatie gestopt.

Weer thuis

Hoe lang je in het ziekenhuis blijft is afhankelijk van de operatie en jouw herstel. Wij helpen je om zo spoedig en comfortabel mogelijk te herstellen. Je eigen actieve bijdrage is hierbij ook belangrijk.

Als je naar huis gaat krijg je een controleafspraak mee bij de uroloog. Voorafgaand aan deze afspraak wordt soms een röntgenfoto gemaakt ter controle. Als er bij jou een biopt is afgenomen, krijg je tijdens deze afspraak de uitslag van het onderzoek en wordt dit met je besproken.

Leefregels en adviezen

Voor de eerste twee weken gelden de volgende adviezen:

 • Til niet meer dan twee kilo.
 • Het is belangrijk dat je de eerste tijd veel drinkt. Dit bevordert de wondgenezing. Je mag niet extra drinken als je een vochtbeperkt dieet volgt!
 • Drink twee weken geen alcohol.
 • Rijd de eerste twee weken geen auto. Dit om druk op het wondgebied bij plotseling remmen te voorkomen. Het kan ook zo zijn dat je niet verzekerd bent als je toch gaat autorijden binnen twee weken na deze operatie. Vraag dit eventueel na bij je verzekeringsmaatschappij.
 • Rustig fietsen mag, maar beoefen geen intensieve sporten.
 • Doe geen zwaar (huishoudelijk) werk zoals ramen zemen, stofzuigen of de tuin spitten.
 • De uroloog kan je vragen om je urine te zeven. Stop het steentje dat je uit de urine zeeft als dat lukt in een schoon potje en neem dit mee bij een volgend bezoek aan de uroloog.
 • De eerste tijd kan er wat bloed in de urine zitten. Je hoeft hierover niet ongerust te zijn. Dit komt door de behandeling en door eventueel steengruis.
 • Als je pijn hebt mag je paracetamol en de eventuele voorgeschreven pijnstilling innemen.
 • Als je binnen vier weken koorts krijgt (temperatuurverhoging van boven de 38ºC), bel dan met de polikliniek Urologie. Bel buiten kantooruren en in het weekend met de Spoedeisende Hulp.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, bespreek deze dan voor de operatie met je uroloog of verpleegkundige. Zij beantwoorden jouw vragen graag.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie via 088 - 005 7705 of urologie@rijnstateclinics.nl.

Buiten kantooruren neem je in geval van spoed contact op met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.

Over Rijnstate Clinics

Voor deze behandeling ontvangen wij je graag bij Rijnstate Clinics. Rijnstate Clinics is onderdeel van topklinisch ziekenhuis Rijnstate. Bij Rijnstate Clinics zijn we gespecialiseerd in planbare zorg. Planbare zorg is zorg die medisch gezien geen spoed heeft. Maar vaak voor de beleving van de patiënt wel spoed heeft. We bieden de beste medische zorg met snelle toegangstijden, de beste medisch specialisten en een vast zorgteam. Met de vertrouwde expertise en het hoogwaardige operatiekamercomplex van Rijnstate zijn we er voor iedereen.

Sluiten

Welke informatie wil je downloaden?

Selecteer hieronder welke onderdelen van de pagina je wilt downloaden.

Lettergrootte PDF

Rijnstateclinics.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. U blijft anoniem. Meer informatie leest u in onze privacyverklaring.