1. Home
 2. Informatie
 3. Liesbreuk

Je huisarts heeft je verwezen naar Rijnstate Clinics, omdat je mogelijk een liesbreuk hebt, die moet worden behandeld. Hier lees je wat de behandelmogelijkheden zijn, over de voorbereiding, de operatie en het natraject.

Hoe ontstaat een liesbreuk?

Een liesbreuk is een zwakke plek of opening in de buikwand. Het buikvlies kan met inhoud van de buikorganen door de buikwand naar buiten puilen. Hierdoor krijg je een zwelling in je lies, die in min of meerdere mate klachten kan geven. Mensen ervaren vaak pijn of een zeurend gevoel in de liesstreek.

De opening of verzwakking in je buikwand ontstaat door aangeboren factoren, maar ook door uitrekking van de buikwand. Dit kan gebeuren bij het tillen van een zwaar voorwerp, toename van je lichaamsgewicht, persen bij een bemoeilijkte stoelgang of veel hoesten.

Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan ook groter worden. Soms raakt de breuk bekneld en is een spoedoperatie nodig.

Hoe stellen we de diagnose?

De arts kan meestal met lichamelijk onderzoek vaststellen of je een liesbreuk hebt. Het is zelden nodig om een echografie of een MRI-scan te maken. De liesbreuk is te verhelpen met een operatie. Als je geen last hebt van de liesbreuk of wanneer er een verhoogd operatierisico is, kan worden overwogen om niet te opereren. Indien er sprake is van een dijbeenbreuk, dan moet je altijd geopereerd worden, omdat in dat geval het risico op beklemming groter is.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

We kunnen een liesbreuk binnen één dag verhelpen, dit noemen we single visit. Bij deze behandeling heb je ’s morgens een afspraak met de chirurg op de polikliniek van Rijnstate Clinics. We opereren je dan dezelfde dag en ’s avonds ben je weer thuis. Ook is er een reguliere behandeling, waarbij je bezoek aan de polikliniek en de operatie niet op één dag vallen. Voor welk traject je in aanmerking komt, hangt af van eventuele onderlinge medische aandoeningen, waar mogelijk meer zorg voor nodig is. Extra aandacht gaat dan boven de snelheid van de behandeling.

Als er meer zorg nodig is, wordt er eerst een bezoek bij de chirurg ingepland. Daardoor kan jouw traject wat langer duren.

Voorwaarden voor een single-visit-behandeling

Je komt in aanmerking voor een single-visit-behandeling als je:

 • 18 jaar of ouder en jonger dan 75 jaar bent;
 • huisarts een liesbreuk heeft geconstateerd (enkelzijdig of dubbelzijdig);
 • gezond bent en geen lichamelijke klachten hebt met betrekking tot het hart, de bloedvaten, longen en diabetes en/of geestelijke gezondheidsklachten hebt;
 • in goede conditie bent (niet kortademig bij milde inspanning);
 • een Body Mass Index (BMI) hebt onder de 40;
 • geen bloedverdunners gebruikt;
 • geen insuline gebruikt;
 • minder dan drie verschillende medicijnen gebruikt; pijnstilling niet meegerekend;
 • in de afgelopen drie maanden niet langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis bent geweest;
 • niet werkzaam bent of woont op een terrein met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Voor de operatie

Welke afspraken heb je voor de operatie?

Voor de operatie heb je een telefonische afspraak met de assistent van de specialist, met wie je het intakeformulier doorneemt. Dit formulier vind je in de online omgeving van Mijn Rijnstate. Schrijf jouw antwoorden en eventuele vragen alvast op voordat je wordt gebeld, zodat je goed voorbereid het telefoongesprek ingaat. Samen met de assistent maak je een keuze of een behandeling nodig is. Dit is afhankelijk van je medische geschiedenis, medicatiegebruik, levensstijl, werkzaamheden en eerdere (liesbreuk)operaties. Als een behandeling nodig is, bespreek je samen welke operatietechniek onder welke vorm van verdoving voor jou geschikt is. Vervolgens plannen we direct een operatiedatum in.

Onderzoek

Wanneer er bij jou sprake is van onderliggende aandoeningen, dan heb je nog een afspraak met de specialist. Tijdens dit consult bespreekt de specialist jouw klachten en doet hij een lichamelijk onderzoek. Over het algemeen is een breuk gemakkelijk te voelen en is verder onderzoek vaak niet nodig. Samen met de specialist bespreek je of een operatie nodig is en wat het vervolg is. Is er een operatie nodig, dan plaatst de specialist je op de wachtlijst.

Hoe bereid je je voor?

Hoe meer je over de liesbreukoperatie weet voordat je in het ziekenhuis komt, hoe eenvoudiger en comfortabeler de behandeling voor je verloopt. Jouw begrip en deelname zijn belangrijk voor het succes van de behandeling. Daarom vragen we je om al het materiaal, dat je van ons krijgt, te lezen en eventueel in te vullen. Als je vragen hebt voor je behandelend arts, dan adviseren we je die op te schrijven. Zo weet je zeker dat al je vragen aan bod komen.

Voor een goede en veilige verdoving moet je nuchter zijn voor de operatie. Wat dit betekent, lees je in de Instructies voor de operatie.

Als je niet gewend bent de liesregio te scheren, adviseren we je dit ook niet voor de operatie te doen. Als het voor de operatie nodig is om de lies te scheren, dan doen wij dit voorafgaand aan de operatie.

Wat gebeurt er voor de operatie

Voor de operatie krijg je een preoperatieve screening, een boordeling door de anesthesist. Dit gesprek kan zowel fysiek, telefonisch of door middel van videobellen plaatsvinden.

De anesthesist brengt tijdens het gesprek jouw medicatie in kaart en neemt je medische geschiedenis door. Om je hierop voor te bereiden, ontvang je digitaal in Mijn Rijnstate een vragenlijst, die je voor de afspraak invult. Zo kan het gesprek vlot verlopen. Ook bespreekt de anesthesist met je of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie, bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje. Daarnaast komen de verschillende manieren van verdoven aan bod.

Je krijgt adviezen over het gebruik van eventuele geneesmiddelen voor, tijdens en na de behandeling. De anesthesist vertelt je hoe je je moet voorbereiden voor de operatie, bijvoorbeeld vanaf welk tijdstip voor de operatie je niets meer mag eten en/of drinken. Ben je nerveus voor de operatie? Overleg dan of er een slaapkalmeringstablet voor je kan worden voorgeschreven.

De operatie

Voorbereiding op de operatie

Als je op de dagverpleging komt, controleren we eerst je gegevens. Van de anesthesieverpleegkundige krijg je een infuus in je arm. Via het infuus kan vocht of medicatie worden toegediend. Op je borst krijg je drie tot vijf stickers voor de hartbewaking. Ook krijg je een bloeddrukverband om je bovenarm en een knijpertje op je vinger om het zuurstofgehalte in je bloed te bewaken. Een ruggenprik geven we in de voorbereiding, zodat deze rustig in kan werken. De algehele narcose krijg je in de operatiekamer.

Hoe verloopt de operatie?

Rijnstate Clinics maakt gebruik van de meest geavanceerde operatietechniek (TREPP).Via een klein sneetje plaatsen we het matje achter de buikwand. Dit kan met een regionale verdoving (ruggenprik) of algehele verdoving (narcose). Bij deze operatie is het herstel snel, is er minder kans op chronische pijnklachten en een lage kans op terugkeer van de breuk.

Een kijkoperatie is ook mogelijk, maar kan alleen plaatsvinden onder algehele narcose. Als je al eerder aan een liesbreuk bent geopereerd, bekijk je samen met de chirurg welke operatie geschikt voor je is. Het matje kan aan de voorzijde of aan de achterzijde van de spier worden geplaatst. Dit is afhankelijk van welke operatie er eerder heeft plaatsgevonden.

Onder toezicht van de anesthesioloog bewaakt een anesthesieassistent je voortdurend tijdens de operatie. Aan het einde van de operatie geven we je uit voorzorg een middel tegen misselijkheid. Toch is misselijkheid niet altijd te voorkomen. Het is belangrijk dat je aangeeft wanneer je misselijk bent, zodat we hier ook op de verpleegafdeling iets aan kunnen doen.

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

Na de operatie

Wat gebeurt er na de operatie?

Het operatieteam brengt je naar de uitslaapkamer, waar we voor je zorgen tot je helemaal wakker bent. De narcose werkt niet lang na. De tijd dat je op de uitslaapkamer verblijft, is daardoor vrij kort. Als je goed wakker bent en alle controles (bloeddruk, hartslag) goed zijn, komt de afdelingsverpleegkundige je weer ophalen. De specialist streeft ernaar om aan het einde van de operatiedag bij je langs te komen om uitleg te geven over de operatie. Maar mogelijk gaat het zo goed met je dat je eerder naar huis kunt. Als je weer een beetje bent opgefrist, krijg je iets te drinken en eventueel iets licht verteerbaars te eten. Direct na de operatie controleert de verpleegkundige regelmatig je bloeddruk, temperatuur, hartslag en wondjes. 

Weer thuis

Wanneer mag je naar huis?

Als je bent hersteld van de operatie en verdoving mag je dezelfde dag nog naar huis. Wanneer je andere aandoeningen hebt, die de operatie of de periode direct na de operatie kunnen ontregelen, is soms een langere opname nodig.

Bij het ontslag uit het ziekenhuis is het noodzakelijk dat je:

 • je goed voelt en goed in staat bent om naar huis te gaan;
 • normaal eten en drinken verdraagt;
 • goede pijnstilling hebt;
 • wond er goed uitziet;
 • hebt geplast;
 • thuis voldoende zorg hebt van je partner, familie of vrienden.

Pijnstilling

Na een liesbreukoperatie kun je nog pijn voelen. Zorg zelf voor pijnstillers in huis. Wij adviseren je om paracetamol en ibuprofen te gebruiken. Je mag dagelijks maximaal vier maal twee paracetamol van 500 milligram en drie maal één ibuprofen van 400 milligram gebruiken. Als je dan nog steeds pijn voelt, kun je tramadol halen bij je apotheek. Tramadol is een sterke pijnstiller. Wij leggen uit voorzorg een recept voor je klaar. Je hoeft dit alleen op te halen als je het nodig hebt.

Pijnstilling is van groot belang voor een goed herstel. Dit geldt vooral voor je longen, omdat je beter kunt doorademen zonder pijn. Ook kun je dan beter bewegen, waardoor je weer sneller mobiel bent.

Liesbreukteam

De eerste werkdag na je ontslag belt een medewerker van ons liesbreukteam je. Zij stelt je een aantal vragen over je gezondheidstoestand en vraagt of het thuis goed gaat. Er is ook al een afspraak gepland voor een telefonisch nacontrole door je chirurg. Die vindt plaats na ongeveer zeven weken. Tijdens dit gesprek kun je aangeven of je nog een bezoek wilt brengen aan de polikliniek.

Waar moet je op letten als je thuis bent?

Wanneer je voor de operatie zelfstandig functioneerde, heb je na de operatie geen extra thuiszorg nodig. Wel is het prettig als je de eerste twee weken hulp kunt krijgen van familie of bekenden bij het huishouden. Wij adviseren je dit al voor je ziekenhuisopname te regelen.

Eten

De ervaring leert dat het herstel thuis de eerste dagen na de operatie soms kan tegenvallen. Het is verstandig om het eten de eerste dag te beperken tot licht verteerbaar voedsel. De volgende dag kun je weer normaal eten.

Douchen

De dag na de operatie mag je kort douchen. Hierbij mag de wond nat worden, maar je kunt de wond beter niet poetsen. Als het nodig is, kun je een nieuwe pleister op de wond doen. De wond is gesloten met onderhuidse hechtingen, die niet hoeven te worden verwijderd. Tot tien dagen na de operatie mag je niet baden of zwemmen, ook al herstelt de wond goed.

Activiteiten

Alle activiteiten die je zonder teveel moeite en pijn kunt doen, zijn toegestaan. Je mag ook wandelen en fietsen. Luister daarbij goed naar je lichaam. Als dat allemaal goed gaat, kun je je activiteiten snel uitbreiden. Dit geldt ook voor het hervatten van je werk en het sporten. Het is goed om in beweging te blijven. Niet alleen om trombose (bloedstolselvorming in de benen) en longproblemen te voorkomen, maar ook om het verlies van spierkracht tegen te gaan. Wel adviseren we je de eerste vier tot zes weken niet te zwaar te sporten of te tillen (maximaal 5kg).

Risico’s en complicaties

Welke risico’s en complicaties kunnen voorkomen?

Elke operatie brengt risico’s en complicaties met zich mee. Dit geldt ook voor een liesbreukoperatie. Hieronder lees je welke risico’s en complicaties kunnen voorkomen.

Zwelling

Het is niet vreemd als je lies de eerste weken na de operatie flink gezwollen is, waarbij het lijkt of de breuk weer is teruggekomen. We zien vaak dat in het operatiegebied vocht ophoopt. Er ontstaat dan een hardere zwelling, die je niet kunt terugduwen. Het lichaam ruimt dit vocht zelf op, maar dit kan wel 6 tot 7 weken duren.

Nabloeding

Het komt soms voor dat er na de operatie nog een bloeding optreedt. Dit varieert van een kleine bloeduitstorting in het wondgebied tot een grote blauw/paars verkleurde zwelling tot in de balzak bij de man of de grote schaamlip bij de vrouw.

Over het algemeen ruimt het lichaam de bloeduitstorting zelf op, dit kan enkele weken duren. Het is zelden nodig om opnieuw te opereren. Onhoudbare pijn of forse bloeding uit de wond kan een rede zijn om het bloedstolsel te verwijderen of de bloeding door middel van een operatie te stoppen.

De kans op een bloeding is groter bij patiënten die bloedverdunners gebruiken. Neem contact op als je twijfelt of veel pijn ervaart.

Infectie aan de wond

Bij een wondinfectie is de huid rood of lekt er vocht uit de wond. Dit kan ook gepaard gaan met  koorts. Bij een wondinfectie kan het zijn dat je antibiotica moet gebruiken of dat we de hechtingen moeten verwijderen om de wond te spoelen. Soms moeten patiënten met een wondprobleem langer in het ziekenhuis blijven tot verzorging thuis goed mogelijk is. Heel af en toe infecteert de ingebrachte kunststof mat. Na behandeling van de infectie kan de mat meestal behouden blijven, maar in een zeldzaam geval moet deze worden verwijderd.

Recidief liesbreuk

Een recidief liesbreuk is een liesbreuk die terugkeert na een aanvankelijk succesvolle behandeling. De huidige technieken met kunststof matten hebben geleid tot een flinke afname van het aantal recidieven. Toch blijft er een beperkte kans op een recidief.

Pijnklachten

Na de operatie doen de wonden uiteraard pijn. Heb je na drie maanden nog pijnklachten dan heb je chronische pijn. Om de kans op chronische pijn te voorkomen, kan het soms zinvol zijn om tijdens de operatie één tot drie zenuwtakjes in de lies door te snijden. Een klein nadeel hiervan is dat een deel van de huid rond het litteken en soms de huid van de balzak minder tot geen gevoel meer heeft. Vaak wordt dit gebied na verloop van tijd kleiner, doordat naburige zenuwbanen de functie overnemen. Bij de Trepp-techniek die we het meest toepassen heb je beperkte kans op chronische pijn. Chronische pijn verdwijnt meestal binnen twee jaar vanzelf. Soms kan de pijn hardnekkig zijn en veel last veroorzaken. Injecties met verdovende middelen kunnen de klachten verminderen. Een heel enkele keer is een nieuwe operatie nodig om een beschadigde of beklemde zenuw te bevrijden.

Blaasontsteking

Patiënten die een blaaskatheter hebben gehad, hebben een verhoogd risico op een blaasontsteking. Er is vaak sprake van koorts en het plassen geeft meestal een branderig gevoel. Als de blaasontsteking voor klachten zorgt, krijg je hiervoor antibiotica. Het uitplassen voor en na de operatie is belangrijk om het plaatsen van een tijdelijke blaaskatheter te voorkomen.

Letsel aan de zaadleider en zaadbal (zelden)

Bij de man lopen ook de zaadleider en de bloedvaten naar de teelbal in het lieskanaal. Beschadiging van de zaadleider kan onvruchtbaarheid tot gevolg hebben. De kans hierop is erg klein, maar neemt toe bij een recidief operatie, met name als het oude wondgebied wordt gebruikt. Bij beschadiging van de bloedvaten naar de teelbal kan deze na een tijdje kleiner worden. Veelal is de bal dan een tijd extra gevoelig. In het extreme geval kan de teelbal zelfs afsterven.

Longontsteking (zelden)

De meest voorkomende klachten bij een longontsteking zijn koorts en hoesten. De arts luistert naar je longen en maakt eventueel een röntgenfoto. De behandeling die je krijgt, bestaat meestal uit antibioticatabletten.

Trombosebeen (zelden)

Bij een trombosebeen vormt zich een bloedstolsel in een bloedvat van je been. Je been wordt rood en dik en kan pijn doen. De behandeling bestaat uit bloedverdunners voor minimaal drie maanden. De kans op een trombosebeen is kleiner als je na de operatie weer snel op de been bent. Het voorkomen van trombose met injecties is alleen zinvol bij mensen met een verhoogd risico op trombose of bij een klinische opname.

Wij realiseren ons dat deze opsomming van complicaties tot ongerustheid kan leiden. Toch vinden we het belangrijk om ze te benoemen.

Wanneer neem je contact met ons op?

Neem contact op met de polikliniek Chirurgie als je in de herstelperiode last krijgt van:

 • heftige pijn in de buik of lies;
 • een toenemende zwelling in de buik of lies;
 • toenemende pijn en roodheid in het wondgebied;
 • een temperatuur boven de 38,5 graden Celsius;
 • ziekte met overgeven;
 • plotselinge kortademigheid;
 • problemen met urineren;
 • een hevig bloedende wond;
 • klachten waarbij je denkt onze hulp nodig te hebben;
 • een forse houdingsafhankelijke hoofdpijn na de ruggenprik.

Buiten kantooruren bel je bij spoed naar de Spoedeisende Hulp. Je hoeft bij problemen na de operatie niet eerst contact op te nemen met je huisarts of de huisartsenpost.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie via  06 – 11 27 43 38  of chirurgie-orthopedie@rijnstateclinics.nl.

Buiten kantooruren neem je in geval van spoed contact op met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.

Over Rijnstate Clinics

Voor deze behandeling ontvangen wij je graag bij Rijnstate Clinics. Rijnstate Clinics is onderdeel van topklinisch ziekenhuis Rijnstate. Bij Rijnstate Clinics zijn we gespecialiseerd in planbare zorg. Planbare zorg is zorg die medisch gezien geen spoed heeft. Maar vaak voor de beleving van de patiënt wel spoed heeft. We bieden de beste medische zorg met snelle toegangstijden, de beste medisch specialisten en een vast zorgteam. Met de vertrouwde expertise en het hoogwaardige operatiekamercomplex van Rijnstate zijn we er voor iedereen.

Sluiten

Welke informatie wil je downloaden?

Selecteer hieronder welke onderdelen van de pagina je wilt downloaden.

Lettergrootte PDF

Rijnstateclinics.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. U blijft anoniem. Meer informatie leest u in onze privacyverklaring.