1. Home
  2. Informatie
  3. Endoscopische voorhoofdslift

Met je plastisch chirurg heb je besloten om je te laten opereren aan de laagstand van je wenkbrauwen. Hiervoor zijn verschillende operatietechnieken. Samen met je arts kies je voor de techniek die het beste bij jou past.

Waarom een endoscopische voorhoofdslift?

Wanneer je ouder wordt, verandert de stand van je wenkbrauwen soms. Ze kunnen dan lager komen te staan. Dit geeft mogelijk klachten zoals beperkt zicht, hoofdpijn en een drukkend en zwaar gevoel op de ogen. Ook kun je er vermoeid uit zien. In sommige gevallen gaat dit gepaard met een teveel aan huid van je bovenoogleden. Dan is er soms ook een bovenooglidcorrectie nodig. Meer informatie over deze operatieve ingreep vind je in de folder ooglidcorrectie.

Voor de operatie

Gesprek met plastisch chirurg

Als je klachten hebt door laagstand van de wenkbrauwen, kom je op de polikliniek in het ziekenhuis voor een afspraak met de plastisch chirurg. Hiervoor heb je eerst een verwijzing nodig van je huisarts. Mocht je om cosmetische reden een operatie overwegen en daarom geen vergoeding van je verzekeraar ontvangen, dan is er geen verwijzing noodzakelijk. Je bespreekt dit met de doktersassistente.

Tijdens je afspraak op de polikliniek bespreek je met de plastisch chirurg jouw klachten en wensen. Ook krijg je een lichamelijk onderzoek en worden er foto’s gemaakt voor in je medisch dossier. Als er een aanleiding is om te opereren dan bespreekt de plastisch chirurg dit met je. Soms kom je in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. In dat geval dient je plastisch chirurg een aanvraag voor vergoeding in. De zorgverzekeraar informeert jou en het ziekenhuis hierover. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar de aanvraag afwijst. In dat geval is het mogelijk om bij de polikliniek Plastische Chirurgie een vrijblijvende offerte aan te vragen.

Narcose

Als er een akkoord komt vanuit je zorgverzekering of je hebt je offerte betaald, krijg je een oproep voor de preoperatieve screening. Dit omdat een endoscopische voorhoofdslift altijd onder narcose plaatsvindt in de dagbehandeling. Een directe wenkbrauwlift daarentegen vindt meestal plaats onder plaatselijke verdoving op onze poliklinische behandelkamer.

Wat gebeurt er voor de operatie?

Voor de operatie heb je een afspraak met de apothekersassistent voor je medicijngebruik en bij de anesthesioloog voor een preoperatief onderzoek.

Apotheek

Een apothekersassistent neemt met je door welke medicijnen je gebruikt. Wil je ervoor zorgen dat je een actueel overzicht van je medicijnen bij je hebt? Dit vraag je op bij je apotheek. Vertel het ons ook als je medicijnen bij de drogist koopt en gebruikt.

Preoperatief onderzoek

De anesthesioloog bespreekt met jou op welke manier je verdoofd wordt tijdens je operatie. Ook krijg je een lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s er aan je operatie en de anesthesie verbonden zijn en hoe we deze risico’s kunnen beperken. Soms is de kennis van een andere arts nodig en stuurt de anesthesioloog je door naar bijvoorbeeld een internist of cardioloog.

Als alle onderzoeken klaar zijn, plannen we een datum voor jouw operatie. Hiervoor is het nodig dat je arts, je anesthesioloog en jijzelf akkoord zijn met de operatie.

De anesthesioloog bespreekt ook met je welke medicijnen je op de dag van de operatie mag innemen en met welke medicijnen je van tevoren moet stoppen. De anesthesioloog vertelt je daarnaast wat je mag eten en drinken vóór de operatie.

Onderzoek naar BRMO

Voor de operatie onderzoeken wij of je bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) bij je draagt. De bekendste BRMO zijn MRSA en VRE. Ze worden ook wel ziekenhuisbacteriën genoemd. In het ziekenhuis zijn veel zieke mensen bij elkaar opgenomen. Hierdoor is de kans op verspreiding groot. Daarom zijn we extra voorzichtig en nemen we een aantal vragen met je door.

Hoe bereid je je voor?

Medicijnen

Kort voor je opname onderzoeken we je algemene gezondheid. Als je medicijnen gebruikt, is het erg belangrijk dat je dit aan je arts vertelt. Bepaalde medicijnen, met name bloedverdunners mag je een aantal dagen voor de operatie niet meer slikken. Hierover informeert jouw behandelend plastisch chirurg je voor de operatie.

Roken

Je moet minstens zes weken voor de operatie tot drie weken erna stoppen met roken. Roken vernauwt onder andere de bloedvaten en beïnvloedt mogelijk het genezingsproces negatief. Hierdoor kunnen problemen bij de wondgenezing ontstaan.

Nuchter zijn

Je wordt op de dag van de operatie opgenomen. Op die dag moet je nuchter zijn. Hierover hoor je meer tijdens de preoperatieve screening.

De dag van de operatie

Je komt de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis. Een tot twee weken vóór je operatiedatum krijg je van het opnamebureau een bevestigingsbrief met de datum van je opname. De opnamedatum kan afwijken van je operatiedag. Als je eerder opgenomen wordt, heeft dit te maken met een speciale voorbereiding op de operatie. Dit kan nodig zijn als je bijvoorbeeld diabetes of een longziekte hebt.

Als je wel op de operatiedag wordt opgenomen, neem je de werkdag ervoor zelf contact op met het ziekenhuis. Je belt hiervoor tussen 11.15 uur en 13.00 uur naar de afdeling Opnameplanning via 088 - 005 7700. Je hoort dan op welk tijdstip je in het ziekenhuis moet zijn.

Bij een algehele narcose doe je je contactlenzen uit. Als je een gebitsprothese hebt, doe je die uit op de operatiekamer. Daarvoor krijg je een gebitsbakje (met jouw gegevens erop) mee naar de operatiekamer.
Vlak voordat je naar de operatieafdeling gaat, krijg je operatiekleding aan. Voordat je de operatiekamer in gaat, krijg je in de voorbereidingsruimte een infuus. Via dit infuus krijg je vocht en medicijnen toegediend. In de operatiekamer geeft de anesthesioloog je de verdoving.

De operatie

Een endoscopische voorhoofdslift vindt meestal plaats in dagbehandeling. Dit betekent dat je ’s ochtends naar het ziekenhuis gaat, geopereerd wordt en dezelfde dag naar huis mag.

Tijdens de operatie worden je wenkbrauwen zonder noemenswaardige littekens gelift. De plastisch chirurg spuit je huid plaatselijk op met een speciale vloeistof die het bloedverlies beperkt. Hierna worden er drie tot vijf sneetjes van ongeveer één à twee centimeter gemaakt in je behaarde hoofdhuid net achter de haargrens (je hoeft je haar niet af te scheren). Via deze sneetjes brengt de chirurg een camera en instrumenten in. Vervolgens wordt het botvlies onder de spieren van het voorhoofd losgemaakt. Door het botvlies en overliggende spier en huid aan het trekken, gaan de wenkbrauwen omhoog. Als je wenkbrauwen op de juiste hoogte staan, zet de chirurg het botvlies in deze stand vast met oplosbare hechtingen. Eventueel gebruiken we extra weefsellijm. Het teveel aan huid wordt niet verwijderd, maar verschoven richting de bovenkant van je hoofd (kruin). Soms ontstaat hierdoor een kleine huidrichel, deze verdwijnt vanzelf na enkele weken. Omdat hechtingen de haarzakjes kunnen beschadigen, worden de wondjes gesloten met nietjes.

Na de operatie krijg je een strak en stevig hoofdverband om zwelling en bloeduitstortingen te voorkomen. Dit verband kun je zelf na 48 uur verwijderen.

Na de operatie

Het is normaal dat na het verwijderen van het verband je voorhoofd en ogen dik en blauw zijn. In veel gevallen verdwijnt dit binnen twee tot drie weken. Ook voelt het voorhoofd of de hoofdhuid na de operatie soms wat ‘doof’ aan. Dit is normaal en trekt na enkele weken tot maanden weg.

Na twee dagen mogen de littekens weer nat worden. Wij adviseren je de eerste twee weken niet in bad of naar de sauna te gaan.

Ongeveer zeven dagen na de operatie heb je een controle op de polikliniek voor het verwijderen van de nietjes of hechtingen.

Nadat de nietjes of hechtingen zijn verwijderd, start je met littekenverzorging. Hierover krijg je tijdens je bezoek aan de polikliniek meer informatie.

Om druk op de ogen en een eventuele zwelling te voorkomen, adviseren wij je de eerste week iets rechterop te slapen (bijvoorbeeld door het gebruik van een extra kussen) en gedurende vier weken niet te bukken, zwaar te tillen of te sporten. Als je je goed voelt en je zicht goed is, dan is autorijden toegestaan na ongeveer een week. Na een tot twee weken kun je weer werken, afhankelijk van de zwaarte van de werkzaamheden.
De meeste mensen ervaren een voorhoofdslift niet als zeer pijnlijk. De eerste dagen na de ingreep kun je wel last hebben van hoofdpijn. Paracetamol kan dan verlichting geven. Als dit onvoldoende helpt of als de pijn toeneemt, neem dan contact met ons op.

Risico's en complicaties

Bij iedere operatie is er een risico op een infectie of nabloeding. In zeldzame gevallen kan er een (tijdelijke) uitval zijn van de zenuw die de spieren van het voorhoofd aanstuurt. In zeer zeldzame gevallen is deze uitval blijvend.

Wanneer neem je contact op?

  • Als je na de operatie koorts krijgt boven de 38,5 °C;
  • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied;
  • Bij een hevig bloedende operatiewond.

Bel dan naar de polikliniek Plastische Chirurgie. Buiten kantooruren neem je contact op met de Spoedeisende Hulp.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie via 06 - 15 11 11 92 of plastischechirurgie@rijnstateclinics.nl.

Buiten kantooruren neem je in geval van spoed contact op met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.

Over Rijnstate Clinics

Voor deze behandeling ontvangen wij je graag bij Rijnstate Clinics. Rijnstate Clinics is onderdeel van topklinisch ziekenhuis Rijnstate. Bij Rijnstate Clinics zijn we gespecialiseerd in planbare zorg. Planbare zorg is zorg die medisch gezien geen spoed heeft. Maar vaak voor de beleving van de patiënt wel spoed heeft. We bieden de beste medische zorg met snelle toegangstijden, de beste medisch specialisten en een vast zorgteam. Met de vertrouwde expertise en het hoogwaardige operatiekamercomplex van Rijnstate zijn we er voor iedereen.

Sluiten

Welke informatie wil je downloaden?

Selecteer hieronder welke onderdelen van de pagina je wilt downloaden.

Lettergrootte PDF

Rijnstateclinics.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. U blijft anoniem. Meer informatie leest u in onze privacyverklaring.