1. Home
 2. Informatie
 3. Borstverkleining

In overleg met je plastisch chirurg heb je gekozen voor een borstverkleining. Hier lees je wat een borstverkleining inhoudt en wat je na de operatie kunt verwachten.

Waarom een borstverkleining?

Vrouwen die een borstverkleinende operatie laten uitvoeren, doen dit meestal niet om mooie borsten te krijgen. Zware of slappe borsten kunnen psychisch en lichamelijk een zware last zijn. Door het gewicht van je borsten kan pijn in je schouders, rug en hals ontstaan en snijden bh-bandjes in de huid van je schouder. Je borsten kunnen gevoelig of zelfs pijnlijk zijn. Zware borsten zitten bovendien in de weg bij een groot aantal sporten. Ook hebben veel vrouwen problemen bij het vinden van passende kleding. Bij smetten van de huid onder de borsten kan een borstverkleining ook een oplossing bieden.

Wat als je een borstverkleining overweegt?

Gecombineerde afspraak met plastisch chirurg en verpleegkundig consulent

Als je nadenkt over een borstverkleining, kom je eerst naar de polikliniek in het ziekenhuis voor een gecombineerde afspraak met de plastisch chirurg en de verpleegkundig consulent. Tijdens deze afspraak bespreek je met de plastisch chirurg en verpleegkundig consulent je klachten en wensen. Ook voert de plastisch chirurg lichamelijk onderzoek uit en nemen we medische foto's voor in je medisch dossier.

Als er een indicatie is om te opereren, bespreekt de plastisch chirurg dit met je en dient een aanvraag voor vergoeding in bij je zorgverzekeraar. Het kan zijn dat je zorgverzekeraar de aanvraag afwijst. In dat geval is het mogelijk om bij de polikliniek Plastische Chirurgie een offerte voor niet verzekerde zorg aan te vragen. Dit is alleen mogelijk wanneer je BMI minder is dan 30 of minder dan 35 bij post-bariatrische zorg. Als we akkoord hebben van je zorgverzekeraar, krijg je van de algemene opnameplanning een oproep voor de pre-operatieve screening. Ook plannen we dan de operatie.

Voor de operatie

Welke afspraken heb je voor de operatie?

De verpleegkundige maakt meerdere afspraken voor je op dezelfde dag. Dit noemen we een ‘gecombineerde’ afspraak. Het gaat om afspraken:

 • bij de apothekersassistent voor je medicijngebruik;
 • bij de anesthesioloog voor het preoperatief onderzoek;
 • intake bij de verpleegkundige.

Deze afspraken vinden veelal telefonisch of via een video-afspraak plaats.

Onderzoek naar BRMO

Voor de operatie onderzoeken wij of je bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) bij je draagt. De bekendste BRMO zijn MRSA en VRE. Ze worden ook wel ziekenhuisbacteriën genoemd. In het ziekenhuis zijn veel zieke mensen bij elkaar opgenomen. Hierdoor is de kans op verspreiding groot. Daarom zijn we extra voorzichtig en nemen we een aantal vragen met je door.

Apotheek

Een apothekersassistent neemt met je door welke medicijnen je gebruikt. Wil je ervoor zorgen dat je een actueel overzicht van je medicijnen bij je hebt? Dit kun je opvragen bij je apotheek. Vertel het ons ook als je medicijnen bij de drogist koopt en gebruikt.

Preoperatief onderzoek

De anesthesioloog bespreekt met je op welke manier je verdoofd wordt tijdens je operatie. Ook krijg je een lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s er aan je operatie en de anesthesie verbonden zijn en hoe we deze risico’s kunnen beperken. Soms is de kennis van een andere arts nodig en stuurt de anesthesioloog je door naar bijvoorbeeld een internist of cardioloog.

Als alle onderzoeken klaar zijn, plannen we een datum voor je operatie in. Hiervoor is het nodig dat je arts, je anesthesioloog en jijzelf akkoord zijn met de operatie.

De anesthesioloog bespreekt ook met je welke medicijnen je op de dag van de operatie mag innemen en met welke medicijnen je van tevoren moet stoppen. De anesthesioloog vertelt je daarnaast wat je mag eten en drinken vóór de operatie.

Hoe bereid je je voor?

Zorg dat je je houdt aan de instructies die je bij je bezoek aan de anesthesioloog hebt ontvangen. Bijvoorbeeld over medicijngebruik en het nuchter zijn voor de operatie.

Medicijnen

Als je medicijnen gebruikt, is het erg belangrijk dat je dat vertelt. Bepaalde medicijnen (met name bloedverdunners, aspirine en APC) mag je een aantal dagen voor de operatie niet meer slikken.

Roken

Ook moet je minstens zes weken voor de operatie tot drie weken erna stoppen met roken. Roken vernauwt de bloedvaten, waardoor problemen bij de genezing van de wond kunnen ontstaan.

Afvallen

Als je te zwaar bent, is het belangrijk om voor de operatie af te vallen. Het resultaat van de operatie is dan beter en de kans op infectie kleiner. Wanneer je dit pas na de operatie doet, zullen je borsten door het afvallen weer verslappen.

Steun- of sportbeha

Voordat je wordt opgenomen moet je een steun- of sportbeha kopen met de verwachte cupmaat. Tijdens het eerste consult meet de verpleegkundige de maat op.

Pyjama

We raden je aan om pyjama’s met een sluiting aan de voorkant mee te nemen. De verzorging van de operatiewond gaat dan gemakkelijker.

Bodylotion

Op de dag van de operatie mag je geen bodylotion gebruiken.

Vervoer naar huis

Wij adviseren je van tevoren vervoer naar huis te regelen. Zelf autorijden na je ontslag uit het ziekenhuis raden we absoluut af.

Meenemen naar het ziekenhuis

Je neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:

 • medicijnen die je gebruikt in de originele verpakking;
 • toiletspullen;
 • ochtendjas;
 • steun- of sportbeha;
 • voldoende ondergoed en comfortabele (nacht)kleding.

Wij raden je aan om je sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij vermissing.

Wat gebeurt er voor de operatie?

Je komt op de ochtend van de operatie naar het ziekenhuis. Een à twee weken voor de operatiedatum krijg je van het opnamebureau de datum van je opname. De opnamedatum kan afwijken van je operatiedag. Als je eerder opgenomen wordt, heeft dit te maken met speciale voorbereiding op de operatie. Dit kan nodig zijn als je bijvoorbeeld diabetes of een longziekte hebt.

Als je wel op de operatiedag wordt opgenomen, neem je de werkdag ervoor zelf contact op met het ziekenhuis. Je kunt hiervoor bellen met de afdeling Opnameplanning tussen 11.15 en 13.00 uur. Je hoort dan hoe laat je in het ziekenhuis moet zijn. Het telefoonnummer van de Opnameplanning is 088 - 005 7700.

Bij een algehele narcose is het belangrijk dat je je contactlenzen uitdoet. Als je een gebitsprothese heeft, doe je die uit op de operatiekamer. Je krijgt hiervoor een gebitsbakje mee naar de operatiekamer, waar je gegevens op staan. Vlak voordat je naar de operatieafdeling gaat, krijg je operatiekleding aan. Voor de operatie moeten je oksels zijn onthaard. Dat mag je zelf doen. Het kan zijn dat je van de verpleegkundige medicijnen krijgt ter voorbereiding op de operatie.

Voordat je de operatiekamer in gaat, krijg je in de voorbereidingsruimte een infuus. Via dit infuus geven we je vocht en medicijnen. Ook komt de plastisch chirurg daar langs om een werktekening voor de operatie op je borst(en) te maken. In de operatiekamer geeft de anesthesioloog de verdoving.

Tijdens de opname draag je elastische kousen en krijg je een prikje om trombose te voorkomen. Dit krijg je elke dag totdat je weer op de been bent.

De operatie

Hoe verloopt de operatie?

Een borstverkleinende operatie duurt ongeveer 90 minuten en gebeurt onder algehele verdoving. Er zijn verschillende operatietechnieken voor een borstverkleining. Je plastisch chirurg heeft met je besproken welke techniek we bij je gebruiken.

Bij de meest gebruikte techniek wordt de borst verkleind door aan de onderkant van de borst huid en klierweefsel te verwijderen. Zo ontstaat het horizontale litteken dat in de plooi onder de borst ligt. Om een natuurlijke borstvorm te krijgen wordt een ‘figuurnaad’ aangelegd, van de tepel recht naar beneden. Zo ontstaat het verticale litteken. Ook wordt de tepel met tepelhof verplaatst en soms wordt de tepelhof verkleind. Zo ontstaat uiteindelijk een ankervormig litteken.

Bij sommige technieken is er alleen sprake van een litteken rondom de tepelhof eventueel in combinatie met een verticaal litteken.

Na de operatie

Wat gebeurt er na de operatie?

We verbinden de wond met pleisters en een drukkend verband. Het kan zijn dat de chirurg tijdens de operatie beslist drains (dunne slangetjes) achter te laten. Deze staan in verbinding met vacuümflesjes. Dit zorgt ervoor dat het wondvocht kan worden afgevoerd. Als er bijna geen vocht meer uit de drains komt, worden deze verwijderd. Dit is meestal een aantal dagen na de operatie.

Het verband wordt op de eerste of tweede dag na de operatie verwijderd. Je kunt dan een steun- of sportbeha gaan dragen. Het kan zijn dat je met drains naar huis gaat. Deze worden dan later verwijderd. Van de verpleegkundige op de verpleegafdeling krijg je uitleg over de verzorging van de drains.

Als je je goed voelt, mag je de avond na de operatie weer opstaan en rondlopen. Als het nodig is, krijg je iets tegen de pijn.

Voordat je naar huis gaat, maken we alvast een afspraak voor je controle op de polikliniek Plastische Chirurgie.

Weer thuis

Welke hulp kun je regelen?

Na je operatie kun je niet alle dagelijkse activiteiten zelf doen, zoals wassen, aankleden en het huishouden. Er zijn verschillende manieren van nazorg die je kunt regelen. We zetten ze op een rij.

Mantelzorg

Je vraagt je partner, kinderen, buren, vrienden en/of kennissen om je te helpen als je weer uit het ziekenhuis bent. Misschien kun je een tijd bij familie of andere bekenden logeren of kunnen zij bij jou logeren. Kun je geen gebruikmaken van mantelzorg? Dan bestaan er andere mogelijkheden:

 • thuiszorg (voor hulp bij de dagelijkse verzorging of verpleegkundige handelingen);
 • maaltijdvoorziening;
 • sociale alarmering;
 • klusdiensten;
 • boodschappendienst;
 • huishoudelijke hulp.

Huishoudelijke hulp regel je zelf of je gaat naar het zorgloket van jouw gemeente. Dit kan ook telefonisch. De gemeente is ook de instantie die beoordeelt of je een indicatie krijgt voor huishoudelijke hulp. Ook maaltijdvoorziening, sociale alarmering, klusdiensten en boodschappendienst moet je zelf regelen. Voor thuiszorg heb je een indicatiestelling nodig. De indicatiestelling gebeurt na je operatie in het ziekenhuis.

Revalideren in een zorghotel of herstellingsoord

Je kunt als je uit het ziekenhuis bent ook tijdelijk naar een zorghotel of herstellingsoord gaan. De kosten hiervoor zijn voor jezelf. Je kunt bij je zorgverzekering navragen of zij een deel van deze kosten vergoeden. Wil je in een zorghotel of herstellingsoord revalideren? Zoek dan voor je afspraak op het verpleegkundig spreekuur uit naar welk zorghotel of herstellingsoord je wilt gaan en of dit financieel haalbaar is. Zodra je de operatiedatum hebt gekregen, reserveer je zelf een plek in het zorghotel of herstellingsoord. Het ziekenhuis tekent geen medische verklaring voor noodzakelijk verblijf in een zorghotel of herstellingsoord. Het verblijf is op particuliere basis.

Waar moet je op letten als je weer thuis bent?

Armen bewegen

De eerste veertien dagen moet je lichamelijk herstellen van de operatie en voorzichtig zijn met de wonden. Je mag je armen gewoon bewegen. Maak zo min mogelijk bewegingen waarbij je omhoog of naar achteren moet reiken. Na twee weken kun je dit weer langzaam gaan opbouwen. Je voelt zelf wat er mogelijk is.

Steun- of sportbeha

De eerste zes weken na de operatie draag je dag en nacht een steun- of sportbeha om steun te geven aan de wonden. De drie weken daarna draag je de steun- of sportbeha alleen overdag. Na deze periode kun je elk type bh (ook beugelbeha’s) weer dragen.

Sporten

Tijdens de eerste twee maanden na de operatie raden we je aan om niet te sporten, zwemmen, fitnessen of aan gymnastiek te doen.

Risico's en complicaties

Welke risico’s en complicaties kunnen voorkomen?

Elke operatie brengt risico’s en complicaties met zich mee. Dit geldt ook voor een borstverkleining. Hieronder lees je welke risico’s en complicaties kunnen voorkomen.

 • De operatie laat littekens achter die altijd een beetje te zien blijven. Meestal heb je geen last van de littekens. Je arts moet bij een borstverkleining in een ongunstige richting snijden. Hierdoor kunnen de littekens soms aan de binnenkant en/of de buitenkant van de borst dikker of breder worden. Uiteindelijk vallen de littekens weinig op en met een normale beha en bikini zijn ze niet te zien.
 • Door de pil, zwangerschap of extra kilo’s kunnen je borsten weer groter worden. Je borsten kunnen ook verslappen, bijvoorbeeld door afvallen of na een zwangerschap.
 • Soms zijn de borsten niet helemaal gelijk van vorm en grootte.
 • Door het verplaatsen van de tepel en de tepelhof worden huidzenuwtjes doorgesneden. Hierdoor kan het zijn dat je direct na de operatie weinig of geen gevoel meer hebt in je tepel. Soms komt het gevoel in de tepel geheel of gedeeltelijk terug.
 • Wanneer de tepel een beetje wordt verplaatst, kan deze er wat blauw uitzien. Meestal wordt de tepel vanzelf weer roze. Soms komt er te weinig zuurstof in het geopereerde gebied, waardoor (een deel van) de tepel of tepelhof kan afsterven. Hiervoor komt dan littekenweefsel in de plaats. Heel soms is het nodig om later opnieuw een tepel of tepelhof te vormen. Dit gebeurt via een operatie.
 • Het kan gebeuren dat je een nabloeding krijgt. Bij een nabloeding is nog een operatie nodig, waarbij de arts het nabloedende bloedvaatje dicht.
 • Bij een infectie is de wond rood en pijnlijk en kun je koorts krijgen en je ziek voelen. De meeste kans op een infectie bestaat bij mensen die te zwaar zijn en/of roken. Het is daarom belangrijk om voor de operatie voldoende af te vallen en (tijdelijk) te stoppen met roken.
 • Bij een borstverkleinende of borstverstevigende operatie wordt geen correctie uitgevoerd van het overtollig weefsel dat bij sommige vrouwen doorloopt van de oksel naar de rug. Hierdoor kan dit gebied na de operatie extra opvallen. Een ander gevolg van een borstverkleining kan zijn dat er wat overtollige huid aanwezig is bij de zijkant van je borsten. Meestal trekt dit na verloop van tijd weg. Soms is het nodig deze ‘dog ears’ (hondenoren) operatief te verwijderen. Dit kan meestal onder plaatselijke verdoving gebeuren.
 • Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft na een borstverkleining goed uitvoerbaar. Het verwijderde weefsel gaat voor onderzoek naar de patholoog. Deze spoort eventuele afwijkingen in het verwijderde klierweefsel op. Als dit bijzonderheden oplevert, hoor je dat van je plastisch chirurg.

Wanneer neem je contact op?

Als je tijdens de herstelperiode last krijgt van erge pijn, zwelling of koorts, neem dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie. Buiten kantooruren bel je bij spoed naar de Spoedeisende Hulp. 

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie via 088 - 005 7755 of plastischechirurgie@rijnstateclinics.nl.

Voor het verwijderen van de drain(s) in het weekend, neem je contact op met de verpleegafdeling Clinics via 088 - 005 6833.

Buiten kantooruren neem je in geval van spoed contact op met de Spoedeisende Hulp via 088 - 005 6680.

Over Rijnstate Clinics

Voor deze behandeling ontvangen wij je graag bij Rijnstate Clinics. Rijnstate Clinics is onderdeel van topklinisch ziekenhuis Rijnstate. Bij Rijnstate Clinics zijn we gespecialiseerd in planbare zorg. Planbare zorg is zorg die medisch gezien geen spoed heeft. Maar vaak voor de beleving van de patiënt wel spoed heeft. We bieden de beste medische zorg met snelle toegangstijden, de beste medisch specialisten en een vast zorgteam. Met de vertrouwde expertise en het hoogwaardige operatiekamercomplex van Rijnstate zijn we er voor iedereen.

Sluiten

Welke informatie wil je downloaden?

Selecteer hieronder welke onderdelen van de pagina je wilt downloaden.

Lettergrootte PDF

Rijnstateclinics.nl plaatst cookies, onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken. U blijft anoniem. Meer informatie leest u in onze privacyverklaring.